Dítě do 150 cm AQUA SO-NE + svátky

Vstup celodenní do zóny Aqua.cena na pokladně: 290 Kč

cena online: 250 Kč


Nákupem této vstupenky online ušetříte 40 Kč
oproti osobnímu nákupu na pokladně Aqualandu Moravia.


Vstupenka opravňuje k celodennímu vstupu do zóny AQUA pro dítě do 150cm ve dnech sobota, neděle a státní svátky.

Vstupenku může uplatnit také držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P do 18 let. Pro doprovod dítěte ZTP/P do 18 let zakupte také tuto vstupenku.

Platnost vstupenky: do 9. 6. 2017.

​Vstupenku můžete uplatnit až po 120 minutách od zaplacení.
© 2017 Aqualand Moravia